Fuktskada på vind

Att få fuktproblem på vinden är vanligt förekommande och något som bör hanteras omgående. Om fukt tar sig in på  vinden kan den snabbt få fäste i isolering och trä och orsaka svåra skador. Som tur är finns det några saker du kan göra för att undvika att fukt uppkommer på vinden genom en takbesiktning vid skada: 

 • Säkerställ att dina fönster, vindsluckor och tak är tätade ordentligt 
 • Säkerställ att dina golv inte är fuktiga 
 • Se till att det är tätt runt skorstenen 
 • Håll uppsikt över ditt yttertak så att det inte läcker in 
 • Se till att rören på vinden är isolerade och tätade. 

Åtgärda fukt på vinden 

Även på vinden kan en avfuktare vara lämplig att använda för att få ner luftfuktigheten. Det skadar inte att använda en avfuktare även innan fuktproblem uppstår, som en förebyggande åtgärd. 

Fuktskada i källare 

Källaren är ett särskilt utsatt område för fuktskador. För att kunna åtgärda problemet är det bra att identifiera vad som orsakat problemet. Det kan bland annat handla om: 

 • Att vatten från regn fastnar intill källaren och inte dunstar bort fullständigt 
 • Att vatten fastnar i marken på grund av bristande dränering vilket orsakar fuktskada 
 • Att fuktig luft tar sig in i källaren 
 • Att fukt tar sig in från husets övriga delar, så som badrummet eller tvättstugan 

Åtgärda fuktskada i källare 

Installera en avfuktare i källaren för att förebygga fuktskador och få ner luftfuktigheten. Tveka inte att kontakta professionell hjälp om du har en omfattande fuktskada som du behöver få bukt med. 

3 vanliga misstag som görs vid takarbeten 

Taket är en betydande del av huset. Ett tak finns där för att du och din familj ska skyddas från regn, snö och solen. Men det handlar inte bara om din säkerhet, utan även säkerheten för din egendom. Till exempel kan ett läckande tak orsaka skador på väggar, golv, möbler och till och med personliga tillhörigheter. Dessa skador kan leda till kostsamma reparationer och i vissa fall kan det behövas ett helt nytt tak till ditt hus. Hantverkare - takläggare fixar taket

Det gäller alltså att vara proaktiv och göra allt för att undvika misstag med sitt tak. Nedan är 3 vanliga misstag du kan göra med ditt tak och hur du fixar dem.  

 1. Du undviker att leta eftertakläckor

Om du märker att det droppar från taket när det regnar bör du genast undersöka problemet. Även ett litet problem blir nämligen betydligt större om du inte åtgärdar problemet. 

Det första du bör göra är att ta reda på exakt vart takläckan kommer ifrån genom att kontrollera hängrännor, stuprör eller andra möjliga källor till läckage. Andra tecken på att du har en taklägga kan vara fläckar i taket, vattenfläckar på golvet, en obehaglig mögellukt, flagnande färg eller ruttnande trä. 

Tips: Börja med att identifiera vart takläckan kommer ifrån och kontakta sedan ett professionellt företag som är specialiserat på takreparation så att de grundligt kan undersöka ditt tak. 

 1. Överisolera ditt hem

Att tilläggsisolera kan förvisso vara ett bra sätt om man önskar att minska kostnaderna för uppvärmningen av sitt hus. Men vid tilläggsisolering är det viktigt att inte använda för mycket isolering eftersom det kan få negativa effekter. Värmeläckaget till vinden minskas om du tilläggsisolerar vindsbjälklaget. I ett välisolerat hus kan vindsluften vara lika kall som utomhusluften. Vilket gör att risken för mögeltillväxt ökar om rummet når en 80 % relativ luftfuktighet. 

Tips: Om luftfuktigheten i vinden är hög kan du testa att höja luftas temperatur. Till exempel sänker en grad den relative luftfuktigheten på cirka sex procent. Av detta skälet kan det alltid vara en bra idé att konsultera med en takläggare. 

 1. Undviker regelbundna underhåll av taket.

Även om takunderhåll vanligtvis är kostsamt, är det ditt ansvar som fastighetsägare att se till att ditt tak är i gott skick. Minimalt underhåll nu kommer att spara pengar på lång sikt genom att förhindra dyra reparationer eller byten. 

Om du inte sköter ditt hem ordentligt eller letar efter undermåliga reparationsarbeten, kan det på sikt lämna dig med dyrare och tidskrävande problem. Tänk alltid på att undvika att anlita en okvalificerad takläggare eftersom det enbart kommer att försätta dig själv och din egendom i en ytterligare fara. 

Tips: Bara för att du inte ser några märkbara läckor betyder det inte att ditt tak är i gott skick. Det bästa sättet att ta reda på det är att genomföra en fullständig inspektion och ta itu med eventuella mindre reparationer som kan behövas.

Anledning till fuktskador 

Det finns flera olika anledningar till att du kanske får en fuktskada. Oavsett så kommer det att vara ett stort problem för dig en tid framöver. Även om det är många hushåll i Sverige som drabbas av fuktskador så finns det ingen snabb lösning utan det är tid som behövs för att ta bort svartmögel. Tid och stora fläktar som drar ut fukten ur huset. Det beror såklart på vilken sorts fuktskada det är men det vanligaste är att man sätter in stora fläktar som ska driva ut fukten. Bland det viktigaste för att undvika fuktskador är att vara noga när man bygger nytt. 

 

Dränering kan stoppa mycket 

Ifall du bygger ett helt nytt hus så se till att du har en firma som gör ett gediget markarbete. Ett bra markarbete är viktigt för att det inte ska börja läcka in i huset och det på den vägen blir fuktskador. Källare eller våningsplan under markytan är extra känsliga mot fukt. När markarbetet görs så måste det in ordentligt med dränering. Dränering är rör och underlag som sätts in i marken för att vattnet ska kunna ledas bort som det ska. Om du inte dränerar så kommer det att ansamlas massvis med vatten vid grunden till huset och så småningom så kryper det igenom och du har en fuktskada som följd. 

En fuktskada kan också komma vid ett ytterst litet hål i taket. Det är mycket viktigt att kontinuerligt titta till sitt tak. Eller rättare sagt få någon annan att titta till sitt tak så att det går att åtgärda problem innan de blir ett problem. Ett litet hål eller en tegelpanna som har hamnat snett kan vara tillräckligt för att det ska sippra in lite vatten och med tiden bli ett problem. Med fukt kommer mögel och med mögel kommer lukten och det är först då många märker at man har en fuktskada. Det går att kontrollera innan dock. 

 

Fuktmätare vid tillsyn 

När du vill kolla ifall ditt hus har en början till fuktskada så kan du kontrollera med en fuktmätare. Det går att beställa genom firmor som sysslar med att driva ut fukt ur byggnaden. Med fuktmätaren kan du kontrollera själv och när det börjar att ticka uppåt på fuktmätaren under en lång tid så kan du börja misstänka att det är något som inte står rätt till. Då bör du anlita en firma som kan söka upp skadan. Vänta inte och se om det blir bättre. Det är verkligen så att ju förr desto bättre och ifall du väntar kommer du bara att få vänta längre med att få det fixat. När du har en misstänkt fuktskada så kontaktar du en firma som hjälper dig och de kommer då att fuktutreda för att därefter avfukta och se till att problemet inte upprepas igen.  

Jobba nära döden – 4 olika yrken

Döden är ett känsligt ämne för många men något som alla kommer i kontakt med någon gång. En anhörig eller familjemedlem dör och det kan såklart kännas sorgligt och hemskt. För många är döden dock vardag, något som man kommer i kontakt med dagligen. Att jobba på begravningsbyrå är ett sådant yrke, och på sjukhus ett annat. Nedan följer 4 olika yrken som innebär att man på ett eller annat sätt jobbar med döden.

På begravningsbyrå

Den som arbetar på en begravningsbyrå fungerar som stöd och hjälp när anhöriga ska begrava någon som väldigt nyligen gått bort. Ofta kontaktas en begravningsbyrå bara någon dag efter dödsfallet och den som arbetar kommer nära både döden och den sorg som uppstår av den.

Tillsammans med anhöriga planerar man för det sista avskedet och det är viktigt att man är lyhörd och gör försiktigt fram. Att jobba på en begravningsbyrå innebär också att man ser till att kroppen tas om hand och troligen ser man en hel del döda kroppar i sitt arbete. Yrket innefattar dessutom mycket pappersarbete som man sköter för att dom anhöriga ska slippa, så som dödsfallsanmälan och bouppteckning.

På bårhus

Nära samarbete med en begravningsbyrå har bårhuset, där döda kroppar förvaras i väntan på begravningen. Själva yrkesrollen för den som arbetar här kallas för obduktionstekniker och den innebär

 

bland annat att man ansvarar för hanteringen av dom kroppar som finns där. På bårhuset tar man även emot anhöriga, som för sista gången vill se och göra ett avsked med en familjemedlem eller vän som avlidit.

En obduktionstekniker är även den som utför olika typer av obduktioner, i dom fall där man behöver fastställa dödsorsaken av någon anledning. Ibland gäller det vid naturliga dödsfall men oftast om någon form av brott har begåtts. Kroppen öppnas då upp och undersöks tills man hittat orsaker och sys sedan igen och görs i ordning för begravning.

På hospice eller sjukhus

Hospice är ett slags boende där döende personer spenderar sin sista tid i livet. Här arbetar sjuksköterskor, till stor del med omvårdnad, får att patienterna ska få en meningsfull sista tid i livet. Många som kommer till ett hospice är dödligt sjuka och har kort tid kvar att leva, trots att dom kanske inte hunnit blir speciellt gamla.

Även på sjukhus kommer både sköterskor och läkare i kontakt med döden. Efter olyckor, sjukdomar och i vissa fall operationer kan det sluta så illa att den person som vårdas inte överlever.

Inom räddningstjänsten

Den som arbetar inom räddningstjänsten har förmodligen varit först på plats på flera olika typer av olycksplatser. Både den som jobbar på ambulansen men också inom brandkåren får vara med om alltifrån självmordsförsök till svåra trafikolyckor och ibland hinner dom inte fram i tid.

Dessa människor som jobbar så nära andra personers död, vare sig det är på en begravningsbyrå eller inom räddningstjänsten, är minst sagt vardagshjältar. Dom finns där i ur och skur, med stor respekt, för att hjälpa andra. Att bemöta döden är en sak men dessutom får många av dessa hantera att lämna över dödsbesked till anhöriga, eller åtminstone vara med och hantera dom anhörigas sorg.

Vad kan företaget belåna / sälja fakturor?

Att ett företag har något som kan belånas (användas som säkerhet) innebär att de lättare kan få kapital. Det kan innebära att allt från fakturor till fastigheter kan belånas. Med denna möjlighet kan företaget låna pengar eller på annat sätt skapa bättre likviditet.

Belåna fakturor

Om ett företag väljer att belåna fakturor innebär detta att värdet på fakturan (kundfordran) används som säkerhet. Därmed kan en del av fakturabeloppet betalas ut av det kreditbolag där fakturorna är belånade.

Ett vanligt alternativ mot att belåna är att sälja fakturor. Det finns två tydliga skillnader mot belåningen vilket även gör att många prioriterar att sälja fakturor mot att belåna dem.

För det första har man inte längre ägandet av fakturan. Det betyder därmed att kreditbolaget äger denna fordran och kan betala ut ett betydligt högre belopp redan från början. Detta upp mot 98 %. För det andra kan man sälja fakturor utan regress vilket gör att kreditbolaget helt och hållet har ansvaret att få in pengarna. Oavsett om de lyckas eller inte så kommer de betala för de fakturor som säljs. Att belåna innebär i sin tur enbart att de är säkerhet.

Belåna fastighet

Om ett företag väljer att belåna en fastighet så sker detta nästan uteslutande för att få kapital för en större investering. Ett vanligt exempel är att den fastighet som ska köpas används som säkerhet för lånet. Genom att belåna fastigheten ges mycket låg ränta då banken ser fastigheter som mycket trygg.

Belåna aktier

Både företag och privatpersoner kan belåna aktier. I detta fall används aktierna som en säkerhet (likt en fastighet) för att få ett lån. Om aktier för 100 000 kr belånas kanske ett lån kan ges på ca 40 000 kr. Många använder denna summa för att investera i ytterligare aktier.

På detta sätt används en belåning (med låg ränta) för att öka möjlig avkastning. Även om man bara har 100 000 kr att investera så kan denna belåning öppna upp för en investering på ca 140 000 kr. Men det innebär även att man får betala en årlig ränta på det lånade kapitalet. Ofta handlar det bara om någon enstaka procent.

Samtidigt innebär aktiebelåning en större risk. Allt handlar om att det ska finnas tillräckligt med säkerhet för lånet. Skulle värdet på aktierna som belånats gå ner kanske belåningsgraden går under kravet. I detta fall kan aktierna tvångslösas av mäklaren. Men man har alltid någon dag på sig att själv förbättra belåningsgraden genom att exempelvis sätta in likvida medel och köpa aktier som inte belånas.

Sälja fakturor, belåna fastigheter eller andra lösningar? Det beror främst på belopp och behov.

Vad kostar det att ta hjälp av en fastighetsförvaltare?

Är ni en bostadsrättsförening eller bostadsbolag som funderar på att anlita hjälp för er fastighetsförvaltning? Klart är att det sällan är en god affär för de allra minsta organisationerna. Däremot, för en lite större förening exempelvis, så kan det vara en mycket god affär. Många gånger kan det till och med vara klokare än att inte anlita en.

Att ta hand om en fastighet innebär givetvis ett stort ansvar. Vidare innebär det också en stor bredd av arbetsuppgifter. En mindre förening kan på olika sätt se till att arbetsuppgifterna sköts, delvis med hjälp av kompetens som finns bland medlemmarna, men också genom att anlita entreprenörer för enskilda arbeten. Det här kan ske på regelbunden basis, eller vid enstaka tillfällen.

I mindre föreningar har man allt som oftast ganska små marginaler att röra sig med. Många väljer att banta ned tjänster från entreprenörer och istället göra dem själva. Till exempel kan det sättas upp ett städschema för trapphuset i en mindre fastighet, så att kostnaden för en städfirma kan undvikas. Är man i en sådan liten förening är marginalerna oftast för knappa för att man ska leja ut sin fastighetsförvaltning. Åtminstone en förvaltare som lägger ned ansenlig tid på fastigheten. Det blir helt enkelt för dyrt.

Det är upp till varje förening att först och främst se om det finns pengar att lägga ut hela, eller delar, av skötseln på en firma som sysslar fastighetsförvaltning. Om man har marginalerna och likviditeten (och behovet) så kan det faktiskt löna sig i längden att göra det, precis som nämnt i den här textens inledning. Är man en förening kring 20 – 30 bostadsrätter så finns sällan ett underlag som berättigar att en förvaltares tjänster köps in. Om föreningen hos https://fasticon.se/ däremot består av omkring 100 lägenheter eller fler, är det något som kan övervägas under rätt förutsättningar.

Processen att välja rätt fastighetsförvaltning är ingenting som bör förhastas. Det bästa är att ta in flera offerter från olika firmor och se till att få svar på samma frågor i de olika offerterna. Se även till att granska hur förvaltaren driver frågor som är särskilt angelägna för er. Det kan till exempel handla om energioptimering, något som behövs i de flesta fastigheter, och något som många planerar att göra inom en snar framtid.

Just energi och allt om kring – värme, vatten och ventilation – normalt stora kostnadsposter för en bostadsrättsförening.

Något annat att fundera kring är vilken typ av fastighetsförvaltning ni behöver. Ska ni ha teknisk förvaltning? Ekonomisk förvaltning? Många skulle rekommendera att man köper in hela paketet från och ett samma företag. Den stora fördelen är då att man har en part att vända sig till, i alla frågor. Det förenklar praktiskt, helt enkelt. Dessutom underlättar det processen generellt att ha en och samma firma för alla tjänster som ni behöver.

Om ni enbart vill ha till exempel teknisk förvaltning, så är det givetvis gott så. Har ni en ekonom i styrelsen kan det tyckas överflödigt att även köpa in den ekonomiska delen.

SÖDERMANLANDS NYHETER BJÖD IN ALLMÄNHETEN TILL TIDNINGSTRYCKERIET

Alla Eskilstunabor fick, under hösten 2018, möjligheten att besöka ett lokalt tryckeri för att därmed lära sig mer om Södermanlands Nyheter och hur tidningen trycks samt distribueras.

Det var den 15:e september 2018 som Södermanlands Nyheter öppnade upp sitt tryckeri för allmänheten. De hade öppet hus och välkomnade därmed alla intresserade att lära sig mer tryckkonsten och dess verksamhet.

För även om den digitala tidningen växer och många enbart väljer detta alternativ så finns fortfarande behovet kvar av tryckeri. Ett tryckeri som producerar de tidningar som sedan distribueras över hela Södermanland.

Guidade turer och möta journalister

Mellan klockan 10 och 14 hade de sitt tryckeri öppet för både läsare och andra som hade intresse för verksamheten. Under denna tid kunde man gå och titta på delar av deras tryckeri på egen hand men även gå med på de planerade guidade turer som genomfördes flera gånger.

Här gavs även möjlighet att träffa en del av de journalister som jobbar på tidningen. Därmed kunde besökarna diskutera olika nyheter, säga vad de efterfrågar mer och höra hur journalisterna jobbar.

Ett alternativ var att gå en tipspromenad som var uppsatt kring detta tryckeri. En tipspromenad som var anpassad för både ”stora och små”. Därefter fanns kaffe, saft och bulle för alla fikasugna.

Hög förväntan

Att ha öppet hus är inte något som sker årligen. Förra gången var nämligen 2002 (sex år före detta tillfälle). Men att intresset är stort är det inte någon tvekan om. Vid förra tillfället var det ”tusentals besökare” enligt tidningen.

Besök som kan ge billigare abonnemang

För de som funderat på att påbörja ett abonnemang var det lönsamt att besöka detta tryckeri. Det utlovades nämligen redan i marknadsföringen att speciella prenumerationserbjudanden skulle komma.

Häst och vagn utanför

Även de som inte var intresserade av tryckeriet kunde ändå komma hit och få en trevlig stund. Många barn lockades exempelvis hit för att åka häst och vagn. Utanför fanns nämligen möjligheten att åka ponnyridning alternativt häst och vagn. Detta var däremot öppet enbart 11–13 och alltså inte hela den tid som Öppet Hus var öppet.

Få med ditt evenemang

Har du ett evenemang som du tycker tidningen borde lyfta upp – i likhet med detta tillfälle? Gå in på tidningens hemsida och sök upp ”Skicka in evenemang”. Här kan du fylla i rubrik, information kring detta evenemang, ladda upp bild, sätta datum och förklara vad det innebär. Detta kommer sedan att granskas innan det publiceras.

 

Hur startar man en framgångsrik webbyrå?

Om man funderar på att starta en webbyrå, så ger man sig i en bransch med ganska gård konkurrens. Det är många som har satt igång en verksamhet men senare märkt att uppdragen kanske inte trillade in i den takt man trodde. Som för vilket företag som helst är marknadsföringen mycket viktig, men det finns givetvis långt fler faktorer än så att ha i åtanke.

Att gå från noll kunder, till att kunna betala hyra och till att kunna skaffa ett kontor med anställda är inte det lättaste. Så hur gör man egentligen? Klart är att det inte finns något enkelt svar på den frågan. Men det finns en del saker man åtminstone kan ha i beaktning.

Du kan börja med lågt kapital

En del väljer att investera väldigt mycket pengar i början. Faktum är att det här kanske inte alltid är nödvändigt. Ett misstag som många gör är att införskaffa sig ett kontor med hög hyra när man bara har ett fåtal uppdrag. Pressen och stressen blir genast stor att få till nya lukrativa uppdrag. Press kan visserligen vara en bra sak – det kan vara motiverande – men det kan också göra det mer benäget att ge upp tidigare.

Värre blir pressen om man börjar anställa folk innan man faktiskt har behov eller täckning för det. Då har man inte längre bara ansvar för sig själv och för sin verksamhet – utan också för andra personer. En webbyrå behöver inte kräva enorma inskjutningar i början. Snarare är det något som kan tas allt eftersom.

Marknadsföring

En del menar att marknadsföring inte är det man bör satsa mest på. Visserligen kan det finnas poänger i att snarare långsiktigt bygga ett community kring sitt varumärke, men om marknadsföring inte vore lönsamt, skulle det knappast vara en sådan stor industri som det är idag.

Frågan är kanske mer hur man marknadsför. Att bara slänga in små notiser i lokaltidningen kanske man inte kommer särskilt långt med. Det kan passa vissa aktörer för vissa syften men idag finns det betydligt mer effektiva metoder att använda sig av. Något som blivit alltmer populärt är sökordsmarknadsföring, där man budar på ord för att synas i sökmotorerna.

Av naturliga skäl är det konverteringsdrivande. Du når då kunder som vill ha din tjänst vid ett specifikt tillfälle. Om din hemsida syns högst upp när någon söker på ”webbyrå” – ja, då är sannolikheten att du får besökare att försöka konvertera.

Tjänster

Ett misstag som en del webbyråer kanske gör är att inte fortbilda sig vad gäller metoder och tjänster. Har man drivit en byrå under en längre tid är det möjligt att man fortfarande använder sig av gamla tekniker när det gäller att bygga hemsidor. Idag vill många hemsidor i WordPress, eftersom det gör det enkelt för dem själva att hantera en sida när ert jobb är klart. Kort sagt bör man erbjuda tjänster som är i enlighet med tiden – och gärna också kompletterande tjänster som kan möta kundernas behov. Det kan till exempel vara sökmotoroptimering eller hjälp med sökordsmarknadsföring.

Vad tjänar en takläggare?

Många som vill arbeta fysiskt drömmer om ett jobb som takläggare. Vissa lockas av att man arbetar högt upp och har ett stort ansvar för säkerheten. Något annat som lockar är att det finns viss frihet i jobbet – man jobbar mycket under eget ansvar, även om själva arbetsuppgifterna delegeras av en arbetsledare. För att få en hög riktigt lön gäller det att man jobbar mycket på ackord och arbetar hårt.

Börjar som lärling

Som takläggare börjar man normalt som lärling under en period. Under den här tiden är lönen, som förväntat kanske, inte särskilt hög. När man väl har ett yrkesbevis  är man eftertraktad av arbetsgivare och kan med viss sannolikhet hitta ett takläggarjobb med takläggarenstockholmslän.se med relativt hög lön. Vissa tar även vara på möjligheten att jobba i Norge, där lönerna är ännu högre.

Lön skiljer sig mellan olika län

Källan vi använder oss av för lönestatistiken har medellöner för landets takläggare uppradade efter bland annat län. Här ser man relativt stora skillnader när det kommer till lönerna. Till exempel ser vi att medellönen i Örebro är 21 000 kronor i månaden, trots en hög medelålder (36 år) samt lång snitterfarenhet (15 år). Det här kan jämföras med Blekinge, där snittåldern och snitterfarenheten är desamma, men medellönen är 31 500 kronor i månaden – alltså nästan 10 000 kronor mer.

I övriga län ligger den någonstans där emellan. Undantaget är Jämtlands län, där medellönen är 17 000 kronor i månaden (snitterfarenheten är dessutom högre där). Hur väl dessa löner stämmer överens med verkligheten är svårt att säga. Det är endast 115 referenser som angett sina löner, vilket kan innebära att det inte finns tillräckligt stort underlag för varje län.

Oklart underlag

Vidare kan det faktum att det är presenterat i medeltal vara något missvisande. Om två lärlingar samt en erfaren takläggare har angett sina löner och sin erfarenhet av takläggning med takläggare, kan vi få siffror som liknar de i Jämtland och Örebro. Men är det verkligen representativt för yrkesgruppen? Tilläggas bör att det inte framgår om samtliga referenser jobbar heltid eller inte, och om några av dem faktiskt är lärlingar. Totalt, över alla län, anges en medellön för takläggare på ca 25 000 kronor.

En annan källa säger dock högre än så. Den här källan visar löneutvecklingen för takläggare över tid, där det framgår att lönerna som presenteras i den första källan snarare var aktuella för mitten av 00-talet. Får man tro den här källan ligger lönerna snarare kring 30 000 kronor.

Påverka lönen

 • Jobba utomlands. En del väljer att åka till Norge och slita hårt i intensiva perioder, för att sedan vara lediga hemma i Sverige. I grannlandet är lönerna generellt sett högre, för de allra flesta yrken.
 • Förhandling. Precis som i vilket yrke som helst kan man påverka lönen genom olika förhandlingsmetoder.
 • Byt arbetsplats. Ett annat sätt att höja lönen är att byta arbetsplats relativt ofta. En del kan få till en höjning för varje byte.
 • Starta eget. Startar du eget har du större kontroll över pengarna och kan, om det går bra för verksamheten, ge dig själv en löneförhöjning.

 

 

Några tips för dig som vill starta en flyttfirma

Har du fått upp ögonen för flyttbranschen och alla dess möjligheter? Du kanske själv har arbetat som flyttgubbe och känner att det är dags att starta upp en egen flyttfirma och arbeta för dig själv istället. Det är ingen dum idé att driva en flyttfirma kan verkligen vara lönsamt och stimulerande om man gör det på rätt sätt. Det är många som hoppar in i branschen med drömmar om att göra snabba pengar utan att behöva arbeta så mycket för dem. Men för att få igång en framgångsrik flyttfirma krävs det hängivelse och en hel del arbete.

Man behöver inte mycket för att starta

Det finns egentligen bara några få saker som krävs för att man skall kunna sätta igång som flyttfirma och det är; en lastbil eller skåpbil, en flyttgubbe utöver en själv och en kund. Om man bara vill testköra i början så kan man hyra en skåpbil när man får ett uppdrag så slipper man gör en stor insats för flyttfirma göteborg för att komma igång. Då kan man få en känsla för hur det är att sköta alla delar på egen hand och om det verkar för krångligt eller inte tillräckligt lönsamt med flyttfirma göteborg så har man inte förlorat något på sitt test.

Marknadsföring och kundkontakt är viktigt

Om man är sugen på mer än ett test, att göra en satsning och kanske till och med köpa in en lastbil så är det viktigt att man har koll på sin marknadsföring för erixonflytt.se. Det är framgångsrik marknadsföring som får en flyttfirma att blomstra och expandera. Som i dem flesta verksamheter handlar det om att få in kunder och tillgodose deras behov på ett sätt som gör att dem blir nöjda. Det är bra att ha en källa där man kan få nya kunder och det är även viktigt att göra dessa kunder nöjda så att dem sedan rekommenderar ens flyttfirma till andra som skall flytta. Ett problem när man arbetar inom flytt är att man oftast har engångs-kunder då man inte flyttar så ofta med flyttfirma göteborg. Detta gör att marknadsföringen är extra viktigt för flyttfirmor jämfört med många andra verksamheter.

Detta kan du anlita en snickare till

Många tror att man bara kan ta hjälp av en snickare när det gäller större byggen såsom verandor, renoveringar eller husbyggen. Men faktum är att du kan ta hjälp av en snickare till oändligt mycket fler saker än så. Det finns många olika typer av snickerifirmor och många erbjuder olika typer av tjänster. Hos vissa skulle du säkert till och med kunna få hjälp med att borra upp en hylla i hemmet medan andra snickare kanske bara jobbar på större byggen. Och med hjälp av RUT-avdraget kanske det inte behöver bli så dyrt att anlita en snickare även till mindre arbeten. Så vad du än ska göra i ditt hus eller lägenhet oavsett hur stort eller litet det är så kan det vara värt att kolla med några olika snickare och se om det är något dem gör om du inte känner dig tillräckligt säker på att göra jobbet själv.

Få jobbet gjort ordentligt

Så om du känner dig osäker på det som ska göras oavsett vad det är så tänk på att det i längden kan bli dyrare att göra det själv än att få det rätt utfört av en snickare från början. Måste man köpa nytt material när man har gjort fel så kanske det redan där hade lönat sig att anlita en snickare. Eller om man har fuskat med det man har gjort så det behöver göras om igen om två år så blir det också dyrare än om man hade anlitat en snickare från början. Så innan du sätter igång ett projekt så är det viktigt att du vet att du kommer klara av det.

Mindre projekt

 Det går alltså att anlita en snickare till en sådan sak som att borra upp hyllor på en vägg. Du kanske inte känner någon i staden där du bor som kan hjälpa dig och du kanske själv inte vet vad du har för typ av väggar och vilken borr och plugg som ska användas till vad. Du kanske inte äger en borrmaskin. Allt detta behöver alltså inte vara ett problem utan detta kan man anlita en snickare till. Eller så är du lite sugen på att renovera med duktiga byggföretag gör köksrenovering stockholm eller i alla fall snygga till ditt kök. En snickare skulle kunna hjälpa dig med att slipa alla köksluckor och sätta i nya knoppar. Snickaren skulle säkert även kunna sätta in en ny och fräsch bänkskiva. Vill du även ha ett nytt golv så är det inte omöjligt att han eller hon löser det också.

Större projekt

 Att man kan anlita en snickare för dem lite större projekten vet nog dem flesta. Om man har tänkt renovera huset eller är sugen på en ny altan så kan man ringa snickaren. Eller om man vill bygga till en balkong på huset eller har tänkt sig en friggebod. I alla dessa lägen så ska man i största möjliga mån ta hjälp av ett proffs. Även här skulle det säkert bli billigare om man gjorde jobbet själv men vem som helst löser inte att bygga en ny veranda. Det tar dessutom längre tid för en lekman och man ska inte förakta sin egen tid. Är du orolig att det skulle kosta väldigt mycket pengar att anlita en snickare så bör du först kolla med din bank om du kan belåna ditt hus. Antagligen är inte det ett problem utan något som kommer lösa sig. Och har du finansierat ditt projekt på det sättet så kommer det nästan inte bli märkbart på din månadskostnad. Du kommer garanterat inte heller ångra dig för när du ser resultatet av snickarens färdiga arbete så kommer det vara värt vartenda öre.

 

 

Hur du får bästa pris hos din webbyrå

Att skaffa sig en ny hemsida kan verkligen vara spännande och roligt, men det kan också vara svårt och kostsamt om man inte riktigt vet vad man är ute efter och låter sin webbyrå i Göteborg diktera reglerna för projektet. Det säger sig själv att din webbyrå kommer att ge dig ett lite dyrare förslag än vad du kanske behöver, om det inte är en riktigt, riktigt bra webbyrå i Göteborg – då kanske de faktiskt verkligen ser till dina behov först och inte till sin omsättning. Men vi förutsätter att människor och webbyråer fortfarande är giriga och att du får försöka hålla nere priset så gott det går på egen hand. Därför är det mycket viktigt att du vet precis vad du vill få ut av att anlita en webbyrå i Göteborg.

Att veta vad man vill ha

Det här skulle jag säga är steg 1 i alla projekt som utförs, vet man inte varför man skall starta ett projekt så verkar det högst onödigt att utföra projektet. Varför spendera sin tid på att chansa åt ett håll? Det kanske är helt fel håll och man går bara mer vilse, det är troligen smartare att första reda ut vart man ska innan man börjar gå med squib.design – vilket kan ta ett tag och det kan vara en ganska jobbig process att lista ut vad det är man försöker få gjort. Och det är just därför så många hoppar över det här väsentliga steget i sina projekt.

När du skall skaffa en ny hemsida

Så betyder det alltså att det är optimalt om du själv vet vad du vill att denna hemsida skall göra för dig. Är det som en prydnad som bara skall se fin ut på internet, ja då är det så det är. Är det för att driva in mer kunder, eller för att visa upp något du har skapat, eller för att sprida ett budskap? Vad det än är så är det bra om du vet vad din hemsida skall göra – för då blir det hästlängder lättare för din webbyrå i Göteborg att sedan tillgodose dina behov och utan att behöva spendera massa extra tid på att ge dig förslag och göra om och ge förslag och göra om, det gör att processen blir långsam, tragglig, tråkig och frustrerande för båda parter.

Hur man får ner priset på sin badrumsrenovering

Det finns en hel del saker man kan göra för att få lägre pris på en badrumsrenovering, beroende lite på vad det är för vidd på renoveringen och vilken budget man har satt för bygget. Vill man få det så billigt som möjligt är det troligen bäst att köpa delar begagnat och separat för att sätta ihop ett badrum. Det blir lite mer att göra och man måste veta vad som fungerar ihop och vad som behövs till badrummet – men man får ner priset rätt så mycket. Har man tankar om att få ett badrum fixat för sig så finns det fortfarande sätt för att sänka priset – läs vidare!

Hitta begagnade badrums-komponenter för bästa pris

Det går rätt så lätt att hitta fina begagnade toalettsitsar, badkar, duschkabiner och handfat. Man kan kolla på ställen som sysslar med återvinning av att renovera ditt badrum Stockholm med byggmaterial, där hittar man mycket bra – även kakel och sådant som är guld värt i badrummet. Man måste dock först kolla upp exakt vad man behöver, toalettsitsar till exempel finns med flera olika monteringssystem och monteringssystemet måste matcha det system du för närvarande har i badrummet.

En bra byggfirma för en bra badrumsrenovering

Vill man hellre få badrummet sammansatt och monterat av riktiga proffs så får man gå direkt till en badrumsförsäljare eller en byggfirma. Det finns byggfirmor som kan renovering som är inriktade på badrumsrenovering, anlitar man en sådan kan det kosta lite er men resultatet blir märkbart bättre. Det ligger en annan finkänslighet bakom dem firmor som är inriktade på badrum – de lever, äter och andas badrumsrenovering och att låta dem renovera badrum i ens hem är som att låta en konstnär göra en väggmålning – resultatet ger verkligen liv åt bostaden.

Ett riktigt snyggt badrum

Ett riktigt snyggt badrum ger intryck – det gör att hela bostaden känns lyxigare och fräschare. Badrummet är ofta det man tänker på när man bedömer en bostad. Så när det blir dags att sälja är ett exceptionellt snyggt badrum ett bra dragplåster för att få intressenter och slutligen få sålt bostaden för ett bra pris. Kolla bland de badrums-entreprenörer som finns där du bor och välj ut en du tycker är extra läcker!

Visste du att du kan måla om golvet i badrummet?

Det är inte många som vet att om man har plastmatta i badrummet så kan man måla om den för att få en fräsch ny look i badrummet och dessutom få det till ett riktigt budgetpris. Att måla om en plastmatta i badrummet kostar inte många kronor. Dock får man troligen göra det själv eftersom få målare skulle rekommendera att måla en plastmatta i badrummet då färgen lätt släpper efter något år eller två. Det går alltid att övertyga en målare om att det är OK att måla en plastmatta i badrummet om man försäkrar om att man vet att färgen släpper. Det är annars inte särskilt svårt att utföra arbetet på egen hand utan hjälp från en professionell målare.

Hur du kan få ett nytt badrum

När man målar om en plastmatta i badrummet så har det väldigt stor effekt på känslan i badrummet. Det kan verkligen kännas som ett helt nytt badrum med ny färg på golvet med ett måleri södertälje och så. Det roligaste med det här är att det finns så många olika färger att välja mellan. Det är ett helt fritt val och med tanke på valfriheten så har man stor möjlighet med måleri södertälje att vara kreativ och verkligen skapa ett badrum man kommer att trivas i.

BADRUM måleri och målare

Hur det går till

Om du inte lyckas anlita en målare för jobbet så är det enkelt att göra det på egen hand. Det viktigaste är att sköta förarbetet fläckfritt. Du behöver börja med att slipa golvet med en målare nacka och rugga upp plastmattan ordentligt, annars kommer färgen inte fästa. Efter att du slipat golvet och plastmattan är uppruggad så behöver du tvätta golvet med målartvätt hos denne målare nacka och så. När du gjort det skall golvet torka tills det är helt torrt. Sedan är det dags att måla med en grundfärg. Välj då en grundfärg som din täckfärg sedan har lätt att fästa på. Du kan fråga din målare eller din färgbutik som hittar målare nacka om vilka grundfärger som är bäst till vilka täckfärger.

Hur många lager?

I regel krävs det två lager efter grundfärgen när man målar plastmattor. Då kommer du att få en jämn fin målning som inte skiner igenom. Tänk på att välja en kulör som trivs med och var inte feg eftersom du kommer behöva måla om 2-3 år så det är inte en tjugo-års investering du gör.

Lägg tak själv och spara pengar! (om du är händig)

Att lägga tak på egen hand kan antingen vara helt omöjligt eller också ganska enkelt beroende på hur mycket erfarenhet man har av snickeri och annat liknande arbete. Man behöver inte vara takläggare för att lyckas lägga tak, men man behöver vara händig och inte vara höjdrädd! När man lägger tak med tegelpannor eller betongpannor är det alltid viktigt att underlagstäckning är gjord på ett korrekt sätt. Det får inte finnas öppna skarvar, hål eller skador på underlagstäckningen. Detta beror på den kondens som kan bildas under taket, om det då finns håligheter kan det hända att kondensen skadar taket.

För betong och tegelpannor gäller samma principer

Att lägga betong och att lägga tegel är i princip likadant förutom att betongpannorna väger något mer. Skulle det vara så att man haft tegelpannor tidigare och skall byta till betongpannor behöver man först kontrollera så att taket klarar av den extra vikten från betongen. Detta kan en takläggare hjälpa dig att testa.

Tegelpannor är mer klassiska, betong håller bättre

Detta är de största skillnaderna mellan de olika pannorna, beroende på vad man är ute efter så passar någon av dem bättre för takläggning stockholm. När man lägger tegelpannor finns det en liten felmarginal eftersom pannorna är av keramiskt material och inte är gjutna som betongpannor. Betongpannor är i princip exakta. Ett bra knep för att undvika med takläggning stockholm och för mycket fel på tegelpannorna är att plocka pannorna direkt från pallen de levererades från så att man tar de pannorna som låg på varandra vid leverans.

Korrekt sätt att lägga pannor

Är att låta överlappning på till på så sätt att den över pannan med takläggning vilar på den undre pannan och hakar fast i den som ligger över under takarbeten stockholm. Om överlappningen blir för stor och den övre pannan inte vilar på den undre kan det hända att det blir glapp och taket börjar läcka vid vissa takarbeten stockholm. Särskilt för takarbeten stockholm om det skulle komma stark blåst eller liknande som får pannorna att flytta sig litegrann.

De verktyg du behöver för att lägga tak

Tumstock är mycket bra att ha för att mäta och se till att måtten stämmer. Vinkelhake, kapsåg, borrmaskin och vattenpass är oumbärliga vid takläggning. Någon typ av tång och en häftpistol är också bra att ha.

Ta ett djupt andetag och fantisera

Kom in i ett skönt mode innan du startar din hemstädning så kommer det att gå effektivt till och dessutom kommer du att ha kul under tiden. Varför ha en attityd som säger ”nu skall jag ha tråkigt i två timmar för jag skall städa”? Det finns inget inneburit i hemstädning som ger en sådan indikation, det är helt och hållet en egen attityd man applicerat på en handling som i sig inte har något värde annat en rad processer vid hemstädning stockholm vars slutmål är ett rent hem. Du kan se det som en sport, en konstform eller en meditation.

Hemstädning är en sport

Utmana dig själv att städa ditt hem på tid, utan att slarva! Skriv upp tiden du städa på och försök slå dig själv nästa vecka. Om ni bor fler i ditt hushåll kan ni tävla mot varandra inom städhjälp stockholm. Se dock till att ha vissa föreskrifter gällande kvaliteten på städningen så att man inte kan fuska genom att sopa smutsen under matten med städhjälp stockholm och runt om. Detta gör att en till synes tråkig syssla blir rolig, allt handlar om hur man ramar in det. Det gäller allt.


Såhär illa kan det gå

Ibland händer inte saker precis som man tänkt sig… Ja-a… Kolla själv 🙂