Posted on

Vad kostar det att ta hjälp av en fastighetsförvaltare?

Är ni en bostadsrättsförening eller bostadsbolag som funderar på att anlita hjälp för er fastighetsförvaltning? Klart är att det sällan är en god affär för de allra minsta organisationerna. Däremot, för en lite större förening exempelvis, så kan det vara en mycket god affär. Många gånger kan det till och med vara klokare än att inte anlita en.

Att ta hand om en fastighet innebär givetvis ett stort ansvar. Vidare innebär det också en stor bredd av arbetsuppgifter. En mindre förening kan på olika sätt se till att arbetsuppgifterna sköts, delvis med hjälp av kompetens som finns bland medlemmarna, men också genom att anlita entreprenörer för enskilda arbeten. Det här kan ske på regelbunden basis, eller vid enstaka tillfällen.

I mindre föreningar har man allt som oftast ganska små marginaler att röra sig med. Många väljer att banta ned tjänster från entreprenörer och istället göra dem själva. Till exempel kan det sättas upp ett städschema för trapphuset i en mindre fastighet, så att kostnaden för en städfirma kan undvikas. Är man i en sådan liten förening är marginalerna oftast för knappa för att man ska leja ut sin fastighetsförvaltning. Åtminstone en förvaltare som lägger ned ansenlig tid på fastigheten. Det blir helt enkelt för dyrt.

Det är upp till varje förening att först och främst se om det finns pengar att lägga ut hela, eller delar, av skötseln på en firma som sysslar fastighetsförvaltning. Om man har marginalerna och likviditeten (och behovet) så kan det faktiskt löna sig i längden att göra det, precis som nämnt i den här textens inledning. Är man en förening kring 20 – 30 bostadsrätter så finns sällan ett underlag som berättigar att en förvaltares tjänster köps in. Om föreningen hos https://fasticon.se/ däremot består av omkring 100 lägenheter eller fler, är det något som kan övervägas under rätt förutsättningar.

Processen att välja rätt fastighetsförvaltning är ingenting som bör förhastas. Det bästa är att ta in flera offerter från olika firmor och se till att få svar på samma frågor i de olika offerterna. Se även till att granska hur förvaltaren driver frågor som är särskilt angelägna för er. Det kan till exempel handla om energioptimering, något som behövs i de flesta fastigheter, och något som många planerar att göra inom en snar framtid.

Just energi och allt om kring – värme, vatten och ventilation – normalt stora kostnadsposter för en bostadsrättsförening.

Något annat att fundera kring är vilken typ av fastighetsförvaltning ni behöver. Ska ni ha teknisk förvaltning? Ekonomisk förvaltning? Många skulle rekommendera att man köper in hela paketet från och ett samma företag. Den stora fördelen är då att man har en part att vända sig till, i alla frågor. Det förenklar praktiskt, helt enkelt. Dessutom underlättar det processen generellt att ha en och samma firma för alla tjänster som ni behöver.

Om ni enbart vill ha till exempel teknisk förvaltning, så är det givetvis gott så. Har ni en ekonom i styrelsen kan det tyckas överflödigt att även köpa in den ekonomiska delen.