Posted on

Jobba nära döden – 4 olika yrken

Döden är ett känsligt ämne för många men något som alla kommer i kontakt med någon gång. En anhörig eller familjemedlem dör och det kan såklart kännas sorgligt och hemskt. För många är döden dock vardag, något som man kommer i kontakt med dagligen. Att jobba på begravningsbyrå är ett sådant yrke, och på sjukhus ett annat. Nedan följer 4 olika yrken som innebär att man på ett eller annat sätt jobbar med döden.

På begravningsbyrå

Den som arbetar på en begravningsbyrå fungerar som stöd och hjälp när anhöriga ska begrava någon som väldigt nyligen gått bort. Ofta kontaktas en begravningsbyrå bara någon dag efter dödsfallet och den som arbetar kommer nära både döden och den sorg som uppstår av den.

Tillsammans med anhöriga planerar man för det sista avskedet och det är viktigt att man är lyhörd och gör försiktigt fram. Att jobba på en begravningsbyrå innebär också att man ser till att kroppen tas om hand och troligen ser man en hel del döda kroppar i sitt arbete. Yrket innefattar dessutom mycket pappersarbete som man sköter för att dom anhöriga ska slippa, så som dödsfallsanmälan och bouppteckning.

På bårhus

Nära samarbete med en begravningsbyrå har bårhuset, där döda kroppar förvaras i väntan på begravningen. Själva yrkesrollen för den som arbetar här kallas för obduktionstekniker och den innebär

 

bland annat att man ansvarar för hanteringen av dom kroppar som finns där. På bårhuset tar man även emot anhöriga, som för sista gången vill se och göra ett avsked med en familjemedlem eller vän som avlidit.

En obduktionstekniker är även den som utför olika typer av obduktioner, i dom fall där man behöver fastställa dödsorsaken av någon anledning. Ibland gäller det vid naturliga dödsfall men oftast om någon form av brott har begåtts. Kroppen öppnas då upp och undersöks tills man hittat orsaker och sys sedan igen och görs i ordning för begravning.

På hospice eller sjukhus

Hospice är ett slags boende där döende personer spenderar sin sista tid i livet. Här arbetar sjuksköterskor, till stor del med omvårdnad, får att patienterna ska få en meningsfull sista tid i livet. Många som kommer till ett hospice är dödligt sjuka och har kort tid kvar att leva, trots att dom kanske inte hunnit blir speciellt gamla.

Även på sjukhus kommer både sköterskor och läkare i kontakt med döden. Efter olyckor, sjukdomar och i vissa fall operationer kan det sluta så illa att den person som vårdas inte överlever.

Inom räddningstjänsten

Den som arbetar inom räddningstjänsten har förmodligen varit först på plats på flera olika typer av olycksplatser. Både den som jobbar på ambulansen men också inom brandkåren får vara med om alltifrån självmordsförsök till svåra trafikolyckor och ibland hinner dom inte fram i tid.

Dessa människor som jobbar så nära andra personers död, vare sig det är på en begravningsbyrå eller inom räddningstjänsten, är minst sagt vardagshjältar. Dom finns där i ur och skur, med stor respekt, för att hjälpa andra. Att bemöta döden är en sak men dessutom får många av dessa hantera att lämna över dödsbesked till anhöriga, eller åtminstone vara med och hantera dom anhörigas sorg.