Posted on

Vad kan företaget belåna / sälja fakturor?

Att ett företag har något som kan belånas (användas som säkerhet) innebär att de lättare kan få kapital. Det kan innebära att allt från fakturor till fastigheter kan belånas. Med denna möjlighet kan företaget låna pengar eller på annat sätt skapa bättre likviditet.

Belåna fakturor

Om ett företag väljer att belåna fakturor innebär detta att värdet på fakturan (kundfordran) används som säkerhet. Därmed kan en del av fakturabeloppet betalas ut av det kreditbolag där fakturorna är belånade.

Ett vanligt alternativ mot att belåna är att sälja fakturor. Det finns två tydliga skillnader mot belåningen vilket även gör att många prioriterar att sälja fakturor mot att belåna dem.

För det första har man inte längre ägandet av fakturan. Det betyder därmed att kreditbolaget äger denna fordran och kan betala ut ett betydligt högre belopp redan från början. Detta upp mot 98 %. För det andra kan man sälja fakturor utan regress vilket gör att kreditbolaget helt och hållet har ansvaret att få in pengarna. Oavsett om de lyckas eller inte så kommer de betala för de fakturor som säljs. Att belåna innebär i sin tur enbart att de är säkerhet.

Belåna fastighet

Om ett företag väljer att belåna en fastighet så sker detta nästan uteslutande för att få kapital för en större investering. Ett vanligt exempel är att den fastighet som ska köpas används som säkerhet för lånet. Genom att belåna fastigheten ges mycket låg ränta då banken ser fastigheter som mycket trygg.

Belåna aktier

Både företag och privatpersoner kan belåna aktier. I detta fall används aktierna som en säkerhet (likt en fastighet) för att få ett lån. Om aktier för 100 000 kr belånas kanske ett lån kan ges på ca 40 000 kr. Många använder denna summa för att investera i ytterligare aktier.

På detta sätt används en belåning (med låg ränta) för att öka möjlig avkastning. Även om man bara har 100 000 kr att investera så kan denna belåning öppna upp för en investering på ca 140 000 kr. Men det innebär även att man får betala en årlig ränta på det lånade kapitalet. Ofta handlar det bara om någon enstaka procent.

Samtidigt innebär aktiebelåning en större risk. Allt handlar om att det ska finnas tillräckligt med säkerhet för lånet. Skulle värdet på aktierna som belånats gå ner kanske belåningsgraden går under kravet. I detta fall kan aktierna tvångslösas av mäklaren. Men man har alltid någon dag på sig att själv förbättra belåningsgraden genom att exempelvis sätta in likvida medel och köpa aktier som inte belånas.

Sälja fakturor, belåna fastigheter eller andra lösningar? Det beror främst på belopp och behov.