Posted on Leave a comment

Anledning till fuktskador 

Det finns flera olika anledningar till att du kanske får en fuktskada. Oavsett så kommer det att vara ett stort problem för dig en tid framöver. Även om det är många hushåll i Sverige som drabbas av fuktskador så finns det ingen snabb lösning utan det är tid som behövs för att ta bort svartmögel. Tid och stora fläktar som drar ut fukten ur huset. Det beror såklart på vilken sorts fuktskada det är men det vanligaste är att man sätter in stora fläktar som ska driva ut fukten. Bland det viktigaste för att undvika fuktskador är att vara noga när man bygger nytt. 

 

Dränering kan stoppa mycket 

Ifall du bygger ett helt nytt hus så se till att du har en firma som gör ett gediget markarbete. Ett bra markarbete är viktigt för att det inte ska börja läcka in i huset och det på den vägen blir fuktskador. Källare eller våningsplan under markytan är extra känsliga mot fukt. När markarbetet görs så måste det in ordentligt med dränering. Dränering är rör och underlag som sätts in i marken för att vattnet ska kunna ledas bort som det ska. Om du inte dränerar så kommer det att ansamlas massvis med vatten vid grunden till huset och så småningom så kryper det igenom och du har en fuktskada som följd. 

En fuktskada kan också komma vid ett ytterst litet hål i taket. Det är mycket viktigt att kontinuerligt titta till sitt tak. Eller rättare sagt få någon annan att titta till sitt tak så att det går att åtgärda problem innan de blir ett problem. Ett litet hål eller en tegelpanna som har hamnat snett kan vara tillräckligt för att det ska sippra in lite vatten och med tiden bli ett problem. Med fukt kommer mögel och med mögel kommer lukten och det är först då många märker at man har en fuktskada. Det går att kontrollera innan dock. 

 

Fuktmätare vid tillsyn 

När du vill kolla ifall ditt hus har en början till fuktskada så kan du kontrollera med en fuktmätare. Det går att beställa genom firmor som sysslar med att driva ut fukt ur byggnaden. Med fuktmätaren kan du kontrollera själv och när det börjar att ticka uppåt på fuktmätaren under en lång tid så kan du börja misstänka att det är något som inte står rätt till. Då bör du anlita en firma som kan söka upp skadan. Vänta inte och se om det blir bättre. Det är verkligen så att ju förr desto bättre och ifall du väntar kommer du bara att få vänta längre med att få det fixat. När du har en misstänkt fuktskada så kontaktar du en firma som hjälper dig och de kommer då att fuktutreda för att därefter avfukta och se till att problemet inte upprepas igen.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *