Posted on

SÖDERMANLANDS NYHETER BJÖD IN ALLMÄNHETEN TILL TIDNINGSTRYCKERIET

Alla Eskilstunabor fick, under hösten 2018, möjligheten att besöka ett lokalt tryckeri för att därmed lära sig mer om Södermanlands Nyheter och hur tidningen trycks samt distribueras.

Det var den 15:e september 2018 som Södermanlands Nyheter öppnade upp sitt tryckeri för allmänheten. De hade öppet hus och välkomnade därmed alla intresserade att lära sig mer tryckkonsten och dess verksamhet.

För även om den digitala tidningen växer och många enbart väljer detta alternativ så finns fortfarande behovet kvar av tryckeri. Ett tryckeri som producerar de tidningar som sedan distribueras över hela Södermanland.

Guidade turer och möta journalister

Mellan klockan 10 och 14 hade de sitt tryckeri öppet för både läsare och andra som hade intresse för verksamheten. Under denna tid kunde man gå och titta på delar av deras tryckeri på egen hand men även gå med på de planerade guidade turer som genomfördes flera gånger.

Här gavs även möjlighet att träffa en del av de journalister som jobbar på tidningen. Därmed kunde besökarna diskutera olika nyheter, säga vad de efterfrågar mer och höra hur journalisterna jobbar.

Ett alternativ var att gå en tipspromenad som var uppsatt kring detta tryckeri. En tipspromenad som var anpassad för både ”stora och små”. Därefter fanns kaffe, saft och bulle för alla fikasugna.

Hög förväntan

Att ha öppet hus är inte något som sker årligen. Förra gången var nämligen 2002 (sex år före detta tillfälle). Men att intresset är stort är det inte någon tvekan om. Vid förra tillfället var det ”tusentals besökare” enligt tidningen.

Besök som kan ge billigare abonnemang

För de som funderat på att påbörja ett abonnemang var det lönsamt att besöka detta tryckeri. Det utlovades nämligen redan i marknadsföringen att speciella prenumerationserbjudanden skulle komma.

Häst och vagn utanför

Även de som inte var intresserade av tryckeriet kunde ändå komma hit och få en trevlig stund. Många barn lockades exempelvis hit för att åka häst och vagn. Utanför fanns nämligen möjligheten att åka ponnyridning alternativt häst och vagn. Detta var däremot öppet enbart 11–13 och alltså inte hela den tid som Öppet Hus var öppet.

Få med ditt evenemang

Har du ett evenemang som du tycker tidningen borde lyfta upp – i likhet med detta tillfälle? Gå in på tidningens hemsida och sök upp ”Skicka in evenemang”. Här kan du fylla i rubrik, information kring detta evenemang, ladda upp bild, sätta datum och förklara vad det innebär. Detta kommer sedan att granskas innan det publiceras.