Posted on Leave a comment

Fuktskada på vind

Att få fuktproblem på vinden är vanligt förekommande och något som bör hanteras omgående. Om fukt tar sig in på  vinden kan den snabbt få fäste i isolering och trä och orsaka svåra skador. Som tur är finns det några saker du kan göra för att undvika att fukt uppkommer på vinden genom en takbesiktning vid skada: 

  • Säkerställ att dina fönster, vindsluckor och tak är tätade ordentligt 
  • Säkerställ att dina golv inte är fuktiga 
  • Se till att det är tätt runt skorstenen 
  • Håll uppsikt över ditt yttertak så att det inte läcker in 
  • Se till att rören på vinden är isolerade och tätade. 

Åtgärda fukt på vinden 

Även på vinden kan en avfuktare vara lämplig att använda för att få ner luftfuktigheten. Det skadar inte att använda en avfuktare även innan fuktproblem uppstår, som en förebyggande åtgärd. 

Fuktskada i källare 

Källaren är ett särskilt utsatt område för fuktskador. För att kunna åtgärda problemet är det bra att identifiera vad som orsakat problemet. Det kan bland annat handla om: 

  • Att vatten från regn fastnar intill källaren och inte dunstar bort fullständigt 
  • Att vatten fastnar i marken på grund av bristande dränering vilket orsakar fuktskada 
  • Att fuktig luft tar sig in i källaren 
  • Att fukt tar sig in från husets övriga delar, så som badrummet eller tvättstugan 

Åtgärda fuktskada i källare 

Installera en avfuktare i källaren för att förebygga fuktskador och få ner luftfuktigheten. Tveka inte att kontakta professionell hjälp om du har en omfattande fuktskada som du behöver få bukt med. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.