Posted on

Vad tjänar en takläggare?

Många som vill arbeta fysiskt drömmer om ett jobb som takläggare. Vissa lockas av att man arbetar högt upp och har ett stort ansvar för säkerheten. Något annat som lockar är att det finns viss frihet i jobbet – man jobbar mycket under eget ansvar, även om själva arbetsuppgifterna delegeras av en arbetsledare. För att få en hög riktigt lön gäller det att man jobbar mycket på ackord och arbetar hårt.

Börjar som lärling

Som takläggare börjar man normalt som lärling under en period. Under den här tiden är lönen, som förväntat kanske, inte särskilt hög. När man väl har ett yrkesbevis  är man eftertraktad av arbetsgivare och kan med viss sannolikhet hitta ett takläggarjobb med takläggarenstockholmslän.se med relativt hög lön. Vissa tar även vara på möjligheten att jobba i Norge, där lönerna är ännu högre.

Lön skiljer sig mellan olika län

Källan vi använder oss av för lönestatistiken har medellöner för landets takläggare uppradade efter bland annat län. Här ser man relativt stora skillnader när det kommer till lönerna. Till exempel ser vi att medellönen i Örebro är 21 000 kronor i månaden, trots en hög medelålder (36 år) samt lång snitterfarenhet (15 år). Det här kan jämföras med Blekinge, där snittåldern och snitterfarenheten är desamma, men medellönen är 31 500 kronor i månaden – alltså nästan 10 000 kronor mer.

I övriga län ligger den någonstans där emellan. Undantaget är Jämtlands län, där medellönen är 17 000 kronor i månaden (snitterfarenheten är dessutom högre där). Hur väl dessa löner stämmer överens med verkligheten är svårt att säga. Det är endast 115 referenser som angett sina löner, vilket kan innebära att det inte finns tillräckligt stort underlag för varje län.

Oklart underlag

Vidare kan det faktum att det är presenterat i medeltal vara något missvisande. Om två lärlingar samt en erfaren takläggare har angett sina löner och sin erfarenhet av takläggning med takläggare, kan vi få siffror som liknar de i Jämtland och Örebro. Men är det verkligen representativt för yrkesgruppen? Tilläggas bör att det inte framgår om samtliga referenser jobbar heltid eller inte, och om några av dem faktiskt är lärlingar. Totalt, över alla län, anges en medellön för takläggare på ca 25 000 kronor.

En annan källa säger dock högre än så. Den här källan visar löneutvecklingen för takläggare över tid, där det framgår att lönerna som presenteras i den första källan snarare var aktuella för mitten av 00-talet. Får man tro den här källan ligger lönerna snarare kring 30 000 kronor.

Påverka lönen

  • Jobba utomlands. En del väljer att åka till Norge och slita hårt i intensiva perioder, för att sedan vara lediga hemma i Sverige. I grannlandet är lönerna generellt sett högre, för de allra flesta yrken.
  • Förhandling. Precis som i vilket yrke som helst kan man påverka lönen genom olika förhandlingsmetoder.
  • Byt arbetsplats. Ett annat sätt att höja lönen är att byta arbetsplats relativt ofta. En del kan få till en höjning för varje byte.
  • Starta eget. Startar du eget har du större kontroll över pengarna och kan, om det går bra för verksamheten, ge dig själv en löneförhöjning.