Posted on Leave a comment

3 vanliga misstag som görs vid takarbeten 

Taket är en betydande del av huset. Ett tak finns där för att du och din familj ska skyddas från regn, snö och solen. Men det handlar inte bara om din säkerhet, utan även säkerheten för din egendom. Till exempel kan ett läckande tak orsaka skador på väggar, golv, möbler och till och med personliga tillhörigheter. Dessa skador kan leda till kostsamma reparationer och i vissa fall kan det behövas ett helt nytt tak till ditt hus. Hantverkare - takläggare fixar taket

Det gäller alltså att vara proaktiv och göra allt för att undvika misstag med sitt tak. Nedan är 3 vanliga misstag du kan göra med ditt tak och hur du fixar dem.  

  1. Du undviker att leta eftertakläckor

Om du märker att det droppar från taket när det regnar bör du genast undersöka problemet. Även ett litet problem blir nämligen betydligt större om du inte åtgärdar problemet. 

Det första du bör göra är att ta reda på exakt vart takläckan kommer ifrån genom att kontrollera hängrännor, stuprör eller andra möjliga källor till läckage. Andra tecken på att du har en taklägga kan vara fläckar i taket, vattenfläckar på golvet, en obehaglig mögellukt, flagnande färg eller ruttnande trä. 

Tips: Börja med att identifiera vart takläckan kommer ifrån och kontakta sedan ett professionellt företag som är specialiserat på takreparation så att de grundligt kan undersöka ditt tak. 

  1. Överisolera ditt hem

Att tilläggsisolera kan förvisso vara ett bra sätt om man önskar att minska kostnaderna för uppvärmningen av sitt hus. Men vid tilläggsisolering är det viktigt att inte använda för mycket isolering eftersom det kan få negativa effekter. Värmeläckaget till vinden minskas om du tilläggsisolerar vindsbjälklaget. I ett välisolerat hus kan vindsluften vara lika kall som utomhusluften. Vilket gör att risken för mögeltillväxt ökar om rummet når en 80 % relativ luftfuktighet. 

Tips: Om luftfuktigheten i vinden är hög kan du testa att höja luftas temperatur. Till exempel sänker en grad den relative luftfuktigheten på cirka sex procent. Av detta skälet kan det alltid vara en bra idé att konsultera med en takläggare. 

  1. Undviker regelbundna underhåll av taket.

Även om takunderhåll vanligtvis är kostsamt, är det ditt ansvar som fastighetsägare att se till att ditt tak är i gott skick. Minimalt underhåll nu kommer att spara pengar på lång sikt genom att förhindra dyra reparationer eller byten. 

Om du inte sköter ditt hem ordentligt eller letar efter undermåliga reparationsarbeten, kan det på sikt lämna dig med dyrare och tidskrävande problem. Tänk alltid på att undvika att anlita en okvalificerad takläggare eftersom det enbart kommer att försätta dig själv och din egendom i en ytterligare fara. 

Tips: Bara för att du inte ser några märkbara läckor betyder det inte att ditt tak är i gott skick. Det bästa sättet att ta reda på det är att genomföra en fullständig inspektion och ta itu med eventuella mindre reparationer som kan behövas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.