Posted on Leave a comment

Anledning till fuktskador 

Det finns flera olika anledningar till att du kanske får en fuktskada. Oavsett så kommer det att vara ett stort problem för dig en tid framöver. Även om det är många hushåll i Sverige som drabbas av fuktskador så finns det ingen snabb lösning utan det är tid som behövs för att ta bort svartmögel. Tid och stora fläktar som drar ut fukten ur huset. Det beror såklart på vilken sorts fuktskada det är men det vanligaste är att man sätter in stora fläktar som ska driva ut fukten. Bland det viktigaste för att undvika fuktskador är att vara noga när man bygger nytt.  read more