Posted on Leave a comment

Fuktskada på vind

Att få fuktproblem på vinden är vanligt förekommande och något som bör hanteras omgående. Om fukt tar sig in på  vinden kan den snabbt få fäste i isolering och trä och orsaka svåra skador. Som tur är finns det några saker du kan göra för att undvika att fukt uppkommer på vinden genom en takbesiktning vid skada: 

  • Säkerställ att dina fönster, vindsluckor och tak är tätade ordentligt 
  • Säkerställ att dina golv inte är fuktiga 
  • Se till att det är tätt runt skorstenen 
  • Håll uppsikt över ditt yttertak så att det inte läcker in 
  • Se till att rören på vinden är isolerade och tätade. 

Åtgärda fukt på vinden 

Även på vinden kan en avfuktare vara lämplig att använda för att få ner luftfuktigheten. Det skadar inte att använda en avfuktare även innan fuktproblem uppstår, som en förebyggande åtgärd.  read more

Posted on Leave a comment

Anledning till fuktskador 

Det finns flera olika anledningar till att du kanske får en fuktskada. Oavsett så kommer det att vara ett stort problem för dig en tid framöver. Även om det är många hushåll i Sverige som drabbas av fuktskador så finns det ingen snabb lösning utan det är tid som behövs för att ta bort svartmögel. Tid och stora fläktar som drar ut fukten ur huset. Det beror såklart på vilken sorts fuktskada det är men det vanligaste är att man sätter in stora fläktar som ska driva ut fukten. Bland det viktigaste för att undvika fuktskador är att vara noga när man bygger nytt.  read more